Tuesday, May 12, 2015

Mutiara Kata

"Sesiapa yang memuji mu maka ketahuilah segala pujian itu berlaku adalah kerana pandainya Allah swt menyembunyikan keburukan mu.

Maka kembalikanlah pujian itu pada Zat yang telah menutup aibmu bukannya kepada orang yang memujimu. "

(ungkapan Syeikh Ibnu Atho'illah)

No comments:

Post a Comment